5
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
റേറ്റിംഗ്
ദി ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ശരാശരി 5 / 5 ഔട്ട് 1
റാങ്ക്
N / A, ഇതിന് 821 പ്രതിമാസ കാഴ്‌ചകളുണ്ട്
ബദൽ
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
രചയിതാവ് (ങ്ങൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
ആർട്ടിസ്റ്റ് (കൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
തരം (കൾ)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു